Logotip AOGA
ASSESSORIA D'OPERACIONS
I GESTIÓ AERONÀUTICA
AOGA, l'aviació des d'una perspectiva
mediambiental
Pla Barcelona

Es coneix com a "Pla Barcelona" el conjunt d'actuacions derivades del Pla Director de l'Aeroport (1.999) que s'han anat desenvolupant des de l'aprovació del mateix, entre les que destaquen la construcció i posada en funcionament tant de la tercera pista 07R-25L com de la nova terminal T1, així com la modernització de les antigues instal·lacions i la dotació de nous accessos viaris i ferroviaris a l'Aaeroport de Barcelona.

Donada l'especial implicació d'AOGA amb el Pla Barcelona amb el qual va iniciar els seus treballs a l'any 2.003 arran de l'elaboració de la ponència del COPAC sobre la posada en funcionament i operació de la tercera pista, i que continua a dia d'avui com a participant en las CSAAB (Comissió de Seguiment Ambiental de les obres d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona) i el GTTR (Grup de Treball Tècnic de Soroll) en representació d'ajuntaments de l'entorn, aquest epígraf mereix un apartat diferenciat.

AOGA ha tingut un notable protagonisme en las correccions que sobre els projectes inicials de la gestió de la nova pista s'han anat desenvolupant a partir de l'any 2004: així va formar part com a portaveu en l'àmbit tècnic de les comissions bilaterals territori-aeroport que es van iniciar al març de 2005 i que van ser l'embrió de l'actual GTTR del que AOGA ha format part des de la seva creació. Entre els treballs més destacables portats a terme per AOGA en aquest marc, hi cap ressenyar el disseny de l'actual by-pass de la capçalera 07L, el desplaçament d'antenes d'ILS per tal de permetre la reversibilitat del model de canvi de rol de pistes, les propostes sobre procediments d'abatiment de soroll i disciplina de tràfic aeri, els treballs sobre la conveniència del manteniment de l'operativa en mode semi-mixt, el disseny i correccions en la redacció AIP de la maniobra de viratge durant l'enlairament per la pista 25L, les iniciatives per a la reducció del percentatge d'us de les configuracions no preferents, les propostes d'implantació i divulgació de seguiment de traces radar, i altres, alguns dels quals poden seguir-se amb mes deteniment a l'apartat "Projectes".

Aoga, SL © 2009 | Disseny i desenvolupament