Logotip AOGA
ASSESSORIA D'OPERACIONS
I GESTIÓ AERONÀUTICA
AOGA, l'aviació des d'una perspectiva
mediambiental
Experiència

Aportem l'experiència acumulada al llarg de 30 anys dedicats al món de l'aviació i en àrees diverses com les que resumeixen els següents apartats:

Aviació militar: Hem desenvolupat tasques en aviació de combat, proves en vol, instrucció, reconeixement aeri i control aeri avançat.
Aviació comercial: Àmplia experiència tant en transport de passatgers com de càrrega aèria, instrucció i supervisió en vol i simulador, i desenvolupament de tasques d'inspecció per delegació de la DGAC (Direcció General d'Aviació Civil).
Sonometria: Treballs sobre INM, índex de mesura d'afecció acústica, xarxes i sistemes SIR, integració de traces radar i terminals sonomètiques, i altres.
Disseny aeroportuari: Estudis sobre capacitat aeroportuària mitjançant SIMMOD, arquitectura i maniobres, estudis de flux i optimització de configuracions, treballs sobre tràfic aeri i adaptació d'horaris i slots, etc.
Aoga, SL © 2009 | Disseny i desenvolupament