Logotip AOGA
ASSESSORIA D'OPERACIONS
I GESTIÓ AERONÀUTICA
AOGA, l'aviació des d'una perspectiva
mediambiental
Empresa » Representació institucional

Com a un apartat annex als treballs de caràcter tècnic, AOGA també desenvolupa feines de representació d'organismes, institucions o qualsevol altra entitat que necessiti de veu i criteri amb coneixement aeronàutic en comissions de tota mena en condició d'interlocució amb gestors aeris.

Grups tècnics i comissions: AOGA és partícip i fundador des de l'any 2005 dels GTTR, Grup de Treball Tècnic de Soroll de l'aeroport de Barcelona, dependents de la Comissió de Seguiment Ambiental CSAAB en representació d'ajuntaments de l'entorn. Així mateix intervé en condició d'assessoria en reunions amb autoritats i institucions oficials.
Plataformes veïnals: traslladant, com a portaveu de les corporacions municipals per a les que AOGA treballa, els resultats que en els fòrums tècnics s'hagin obtingut així com l'explicació del desenvolupament dels projectes pendents i estat de la problemàtica en qüestió.
Seminaris, conferències i fòrums: AOGA assisteix, tant a títol personal o en representació a requeriment dels seus clients, a quantes jornades, reunions o fòrums d'informació i debat se celebrin sobre les matèries d'interès de la seva competència.
Plans d'acció i normativa: en una societat d'alt nivell tecnològic com l'actual és nombrosa la reglamentació elaborada amb un elevat component tècnic que precisa del coneixement específic per a la seva revisió i compliment. En aquest sentit, AOGA elabora al·legacions i revisions sobre mapes estratègics de soroll, declaracions d'impacte ambiental, plans d'acció i qualsevol altra legislació o reglament que tingui relació amb l'àrea aeronàutica i mediambiental.
Aoga, SL © 2009 | Disseny i desenvolupament