Logotip AOGA
ASSESSORIA D'OPERACIONS
I GESTIÓ AERONÀUTICA
AOGA, l'aviació des d'una perspectiva
mediambiental
Empresa » Contaminació acústica

Del treball en l'estudi de les empremtes acústiques i dades sonomètriques s'extreuen les dades objectives que permeten realitzar el diagnòstic correcte de la problemàtica d'un aeroport o una zona en particular. Si bé el desenvolupament d'aquesta àrea no atenua directament la contaminació pel soroll, sí permet conèixer l'eficàcia o inconveniència de les mesures que els altres apartats proporcionen. AOGA supervisa estudis en els següents epígrafs:

Modelització informàtica: mitjançant model INM (Integrated Noise Model), eina informàtica universalment reconeguda i d'àmplia acceptació que permet predir les corbes de soroll produïdes per les operacions aèries a partir de bases de dades múltiples que s'incorporen al model , entre altres, disseny i gestió de pistes, flotes a operar, perfils de vol, densitat de tràfic, condicions meteorològiques dominants, etc.
Sonòmetres i sistemes integrats de mesurament: del correcte disseny i ubicació d'una xarxa de sonòmetres es pot extreure la correlació entre les empremtes de predicció extretes mitjançant INM i l'impacte real analitzat per aquesta xarxa. AOGA treballa així mateix en l'aplicació de sistemes de seguiment de traces radar i la seva integració amb la xarxa sonomètrica, tant per analitzar aquesta informació com per divulgar-la a través de la web.
Gestió de queixes: AOGA intervé i treballa així mateix en el desenvolupament de sistemes de relació del gestor aeroportuari amb la ciutadania per a optimitzar l'atenció i informació a la població afectada per la contaminació acústica.
Aoga, SL © 2009 | Disseny i desenvolupament