Logotip AOGA
ASSESSORIA D'OPERACIONS
I GESTIÓ AERONÀUTICA
AOGA, l'aviació des d'una perspectiva
mediambiental
Empresa » Procediments aeronàutics

Els procediments aeronàutics defineixen i estableixen el marge de maniobres de les aeronaus constituint una eina valuossíssima en la gestió del soroll. La recerca dels elements relacionats amb l'operació aèria tant a l'àrea procedimental com a l'àrea normativa contribueix a pal·liar la contaminació acústica.

Procediments d'abatiment del soroll: los NADP,s (Noise Abatement Departure Procedures) establerts mitjançant normativa OACI i de quina elecció i correcta aplicació i execució es deriven notables millores en els nivells de contaminació pel soroll.
Aproximacions de descens continu: o CDA,s (Continous Descend Approach) que persegueixen el mínim ús de potència del motor durant la maniobra de descens i aproximació amb els consegüents estalvis en consum de carburant i reducció tant d'emissió de gasos contaminants com d'afectació sonora.
Procediments de precisió en la navegació: los RNAV i PRNAV permeten una navegació més precisa aconseguint que les aeronaus volin amb una més gran exactitud dintre de les rutes nominals establertes reduint la dispersió de les seves traces.
Procediments de disciplina de tràfic aeri: tota una sèrie múltiple de restriccions a estudiar per a cada aeroport en concret, de gran eficàcia en la lluita contra l'impacte acústic per adaptar-se a cada problemàtica particular.
Aoga, SL © 2009 | Disseny i desenvolupament