Logotip AOGA
ASSESSORIA D'OPERACIONS
I GESTIÓ AERONÀUTICA
AOGA, l'aviació des d'una perspectiva
mediambiental
Empresa » Rutes aèries

Si bé la responsabilitat del disseny últim de les rutes aèries correspon al gestor aeronàutic, l'experiència ha anat demostrant com els principis essencials en consideració pel que fa al traçat d'aquestes han prioritzat la fluïdesa i l'eficàcia per damunt de la protecció mediambiental. És per això que aquest aspecte sigui essencial per, des del coneixement del medi aeri, intervenir en un apartat fonamental en la protecció contra la contaminació acústica.

Disseny de maniobres: les maniobres de sortida (SID,s) i aproximació (STAR,s) tenen una influència excepcional sobre l'afecció acústica per la seva proximitat a les zones habitades i per tractar-se de fases del vol executades, bé amb elevades potències de motor, bé amb configuracions no òptimes a efectes de pertorbació sonora. Així i tot la flexibilitat i multiplicitat de la normativa aeronàutica permet investigar i aprofundir dins l'àmplia varietat d'elements existents cercant aquelles maniobres de més alt benefici mediambiental.
Traçat d'àrees terminals: les àrees d'aproximació als aeroports (TMA,s) són zones d'elevat tràfic aeri. En el seu correcte disseny i traçat hi cap tant evitar o minimitzar les congestions del mateix, com dotar de més gran flexibilitat a les maniobres i perfils de vol, evitant sempre que es pugui el sobrevol de zones habitades, d'aquí la seva transcendència en el treball a desenvolupar sobre aquest apartat.
Ajudes a la navegació: l'emplaçament de les radioajudes i la seva gestió tenen una incidència directa en la distribució de les àrees terminals i tot tipus de maniobres aèries en general, constituint per això un altre epígraf susceptible d'estudi i intervenció dins de la protecció mediambiental.
Aoga, SL © 2009 | Disseny i desenvolupament